Coaching

'De hoogste bron van mijn innerlijk geluk is mijn kalmte van geest.'
De Dalai Lama

Coaching is één van de kerntaken van Nieuw Zicht. Onze wijze van coachen is onderscheidend door de combinatie van heldere doelstellingen, een transparante en pragmatische methodische aanpak en de brede ervaring in zowel psychologische als bedrijfskundige processen.

Coachingsvormen
Nieuw Zicht kent de volgende vormen van coaching:

Persoonlijke coaching
Hierbij gaat het primair om de verruiming van het bewustzijn van de eigen identiteit, kansen, beperkingen, wensen en verlangens. Bewuste en kansrijke keuzes kunnen pas worden gemaakt als iemand diepgaand contact heeft gehad met zijn eigen 'ik'.

Managementcoaching
Net als bij persoonlijke coaching vormt de zelfreflectie de basis. Pas als je jezelf kent, kun je vorm geven aan een  professionele stijl van leidinggeven. De relatie tussen doelstellingen en houding, gedrag, kennis en vaardigheden wordt duidelijk. Het inzicht in oorzaak en gevolg leidt tot een nieuwe effectieve aanpak. Op eenvoudige, transparante en strategische wijze zorgt u ervoor dat uw mensen geen dingen doen omdat ze het moeten, maar omdat zij gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een collectieve ambitie.

Teamcoaching
Ook hier is het nastreven van een collectieve ambitie de voorwaarde om een team succesvol te maken. Als de collectieve ambitie is gevonden, zijn zaken als meerwaarde creëren, zelfsturing, teamsamenstelling, effectief vergaderen en de ontwikkeling van teamtalenten een logisch gevolg.

Businesscoaching
Hier gaat het vaak om typische leiderschapsthema's als het verkennen van nieuwe kansen en het vertalen van deze kansen naar succes. Businesscoaching helpt de leider van een organisatie om zijn beslissingen sneller en meer gefundeerd te nemen. De coach stelt als buitenstaander kritische vragen en geeft passende feedback.

Schaduwmanagement
Schaduwmanagement heeft in veel gevallen te maken met management na een reorganisatie, het managen en coachen van nieuwe marktdoelstellingen, het resultaatgericht managen van cultuurverschillen en de vertaling van marktomstandigheden en ontwikkelingen binnen de organisatie. Voor directie en management fungeren we vaak als co-pilot, met zowel aandacht voor visie, strategie en persoonlijk functioneren als bedrijfskundige aspecten.

Wanneer spreken we van coaching?
Er is sprake van coaching als:

  • Er een vorm van structurele begeleiding is
  • Het om een leerproces gaat
  • Er een duidelijk doel is geformuleerd (je wilt ergens vanaf of juist ergens naartoe)
  • De gecoachte innerlijk gemotiveerd is

Drie niveaus van coaching
Nieuw Zicht spreekt over drie niveaus van coaching:

  • Op gedragsniveau (single loop learning of enkelslag leren)
  • Op houdingsniveau (double loop learning of dubbelslag leren)
  • Op bewustzijnsniveau (triple loop learning of drieslag leren)

De effecten van coaching op gedrags- en houdingsniveau kunnen na verloop van tijd weer afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Op dit niveau is coaching vaak symtoombestrijding. Wij richten ons bij het coachen daarom op veranderingen op bewustzijnsniveau. De effecten zijn duurzaam en vaak zijn veranderingen op gedrags- en houdingsniveau een automatisch gevolg. Omdat coachen op bewustzijnsniveau leidt tot een fundamentele verandering bij de gecoachte, spreken we bij Nieuw Zicht over 'Transformationeel Coachen'.

Lees meer over resultaatgebieden en effecten van coaching...

Paarden als methodiek bij individuele ontwikkeling en teamontwikkeling.
Nieuw Zicht heeft verschillende werkvormen ontwikkeld waarbij mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen in de interactie met paarden. Paarden zijn bij onze aanpak geen doel op zich maar een middel om een doel te bereiken. Het is een instrument om bepaalde processen te versnellen of te verbeteren. Voorbeelden zijn: helder krijgen van talenten en blokkades, startup van nieuw teams (directie, management, project, etc), resultaatverbetering voor bestaande teams, optimaliseren van commercieel succes en mobiliteitsprogramma's.
Lees meer….

Nieuw Zicht heeft een programma voor ambitieuze HR organisaties ontwikkeld onder de naam HRMeerwaarde. Meer weten?